Psychologisch onderzoek

Voordat een psycholoog over kan gaan tot behandeling zal er een diagnose moeten worden gesteld. Psychologisch onderzoek heeft tot doel duidelijk krijgen waar klachten vandaan komen, hoe ze in stand worden gehouden en wat de oorzakelijke factoren en gevolgen van de klachten zijn. Dit kan dan leiden tot een diagnose en een analyse van de klachten welke bij kan dragen aan de verdere behandeling.

Veelal zal de psycholoog middels een gesprek tot de diagnose trachten te komen maar ook kan gebruik worden gemaakt van testmateriaal in de vorm van vragenlijsten. Gewoonlijk volstaat het dan om een of meerdere vragenlijsten door de cliënt te laten in vullen waarna de psycholoog de antwoorden bekijkt en bespreekt met de cliënt. In voorkomende gevallen is uitgebreidere testdiagnostiek nodig.

Kosten

De kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek worden gewoonlijk vergoed vanuit de standaard vergoedingen voor eerstelijns psychologische behandeling of psychotherapie.  Wanneer uitgebreider psychologisch onderzoek gewenst is dan hangt de vergoeding af van de verwijzing en de hulpvraag. U kunt dit met uw psycholoog bespreken.

Voor uitgebreid psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews en wordt indien gewenst een andere partij ingeschakeld.