Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

GBGGZ wordt ingezet wanneer er sprake is van relatief kortdurende behandeltrajecten.

Voor de GBGGZ zijn vier producten ontwikkeld:

  • kort,
  • middel,
  • intensief en
  • chronisch.

Welk product mag worden ingezet hangt af van de zorgvraagzwaarte. Er zijn regels vastgesteld voor het bepalen van de zorgvraagzwaarte. De regels hebben betrekking op de aard en ernst van de klachten, het risico dat iemand loopt voor zichzelf of de omgeving, de complexiteit van de problemen en het beloop van de klachten door de tijd heen. De psycholoog maakt een inschatting van deze zorgvraagzwaarte. Als tijdens de behandeling blijkt dat er toch sprake is van een hogere categorie zorgvraagzwaarte, dan kan de psycholoog ook een langere behandeling aanbieden. e.e.a. wordt uiteraard met u overlegd.

Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt op dit moment 13-15 weken. 

Wanneer het  intakegesprek heeft plaatsgevonden is er geen aansluitende wachttijd maar wordt de behandeling direct daarna gestart. (laatste update: 12-05-2021)

Welke zorgverzekeraar u heeft is niet van invloed op de wachttijd.

In dringende gevallen kan een eerste gesprek plaatsvinden binnen 3 werkdagen. Dit kan uitsluitend in overleg met uw huisarts.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”
Eventueel kunt u ook verwijzen naar de factsheet van de NZa