Vergoedingen van de gesprekken

Psychologenpraktijk Steyl heeft contracten met nagenoeg alle verzekeraars. Behandeling geestelijke gezondheidszorg worden vanuit de basisverzekering vergoedt. Hierbij moet wel sprake zijn van een diagnose volgens het standaard classificatie systeem, de DSM IV. Uw psycholoog zal u daarover meer vertellen bij het opstellen van het behandelplan. In alle gevallen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

In overleg met de behandelaar krijgt u binnen de GBGGZ een kort, middellang of intensief traject aangeboden. Tijdens de intake zal uw behandelaar dit toelichten.

Behandelingen worden gedeclareerd aan het einde van een traject dan wel aan het einde van een jaar therapie. De behandelingen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Voor het verzekeringsjaar 2020 gaat het om een bedrag van € 385 - .

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een hoger eigen risico dan dient u hiermee rekening te houden. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Verhinderd? Bel tijdig af!

De zorgverzekeraars vergoeden alleen wanneer er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd belt u dan tijdig af. Afmelden dient u 48 uur vóór het consult te doen door te bellen met Psychologenpraktijk Steyl op telefoonnummer 077-3740202. U kunt, als geen van de hulpverleners in de gelegenheid is om op te nemen, uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Belt u niet, of te laat, dan moet u het gehele consult betalen - wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Uitzonderingsgevallen dienen te worden overlegd met uw behandelaar. Kosten voor een niet tijdig afgemeld gesprek zijn volledig voor eigen rekening en bedragen € 95,-.