Vergoedingen van de gesprekken

Psychologenpraktijk Steyl heeft contracten met nagenoeg alle verzekeraars. Behandeling geestelijke gezondheidszorg worden vanuit de basisverzekering vergoedt. Hierbij moet wel sprake zijn van een diagnose volgens het standaard classificatie systeem, de DSM V. Uw psycholoog zal u daarover meer vertellen bij het opstellen van het behandelplan. In alle gevallen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor behandelingen die u zelf wenst te betalen of voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen heeft u geen verwijsbroef nodig.

Behandelingen worden maandelijks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De behandelingen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Voor het verzekeringsjaar 2022 gaat het om een bedrag van € 385 - .

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een hoger eigen risico dan dient u hiermee rekening te houden. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Verhinderd? Bel tijdig af!

De zorgverzekeraars vergoeden alleen wanneer er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd belt u dan tijdig af. Afmelden dient u 48 uur vóór het consult te doen door te bellen met Psychologenpraktijk Steyl op telefoonnummer 077-3740202. U kunt, als geen van de hulpverleners in de gelegenheid is om op te nemen, uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Belt u niet, of te laat, dan moet u het gehele consult betalen - wordt dit niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Uitzonderingsgevallen dienen te worden overlegd met uw behandelaar. Kosten voor een niet tijdig afgemeld gesprek zijn volledig voor eigen rekening en bedragen € 95,-.