Vragen? Klachten? Laat van u horen!

Wij doen ons best u kwalitatief goede zorg te bieden en wij vinden respect voor de cliënt erg belangrijk. Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms echter ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden - bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht te verhelpen.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met onze behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling: De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen en u ondersteuning te bieden in het aangaan van het gesprek met de betreffende psycholoog om er zodoende samen uit te komen. https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Klachtencommissie: Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.